Hỏi Đáp Phong Thủy: Khi hai cửa thẳng hàng ?

Câu hỏi : Cửa phòng sau đối diện trực tiếp với cửa trước. Tôi có thể dùng kệ thay cho bức bình phong để ngăn giữa hai cửa không ?

30 81 Hỏi Đáp Phong Thủy: Khi hai cửa thẳng hàng ?

Trả lời : Được, nếu kệ đủ khả năng che chắn khiến khí lưu chuyển chậm lại và làm lệch hướng đi của khí.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>