vòng đá thạch anh thiên nhiên

Chuỗi T/A tím Uruguay,làm giảm lão hóa,tăng sức khỏe S992-S4-1785

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tím (tại Việt Nam) + Kích thước: 19 bi vừa, hợp cho nam và nữ + Khối lượng:

Chuỗi T/A tóc vàng,làm giảm lão hóa,tăng sức khỏe S1103-s4-1684

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng nhạt (Brazin) + Kích thước: 19 hạt + Khối lượng: 28,3 gram (59.500/g) + Ý nghĩa:

Chuỗi thạch anh hồng tóc,làm giảm lão hóa,tăng sức khỏe S2058-S4-2184

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh hồng có tóc (Brazin) + Kích thước: 15 hạt + Khối lượng: 52 gram (42.000/g) + Ý nghĩa: