Hỏi Đáp Phong Thủy: Mũi tên độc phát ra từ cột

Câu hỏi: Tôi ngồi gần một cây cột vuông có cạnh nhọn chĩa thẳng vào lung. Nhiều người khuyên tôi nên đặt chậu cây ở đó để ngăn cản sát khí tấn công từ phía sau lung, nhưng điều này không thể thực hiện được vì gần cây cột không có khoảng trống để đặt cây. Nếu tôi treo pháo giả trên trần thì có tác dụng gì không?

Trả lời: Tốt nhất bạn nên trồng cây ở vị trí đó. Nếu không có chỗ, bạn có thể treo chậu cây nhỏ trên đầu cột. Treo pháo không thích hợp cho trường hợp này.

van phong1 Hỏi Đáp Phong Thủy: Mũi tên độc phát ra từ cột

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>