Hỏi Đáp Phong Thủy: Phòng ăn thấp hơn phòng khách

Câu hỏi: Phòng ăn của tôi thấp hơn phòng khách. Khi đọc sách cửa bà, tôi thấy điều này là không tốt. Vậy tôi phải làm như thế nào để cải thiện tình trạng đó?

Trả lời: Bạn nên đổi lại dùng phòng ăn làm phòng khách, và phòng khách làm phòng ăn

anhba Hỏi Đáp Phong Thủy: Phòng ăn thấp hơn phòng khách

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>