Hỏi đáp phong thủy: Vận khí của tôi xấu chăng?

Câu hỏi: Tôi gặp nhiều khó khăn về tài chính hơn một năm qua, đến nỗi phải đóng cửa cơ sở kinh doanh. Tôi phải trả lại căn hộ đang ở (vì không thể trả tiền thuê hằng tháng) và bây giờ tạm sống nhờ ở nhà của hai vợ chồng người chị ruột cho đến khi tìm được chỗ ở mới. Họ đối xử với tôi rất tốt và sẵn sang giúp đỡ tôi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tôi không thể sống nhờ vào họ mãi. Tôi đã cố tìm việc làm nhưng tiền lương chỉ đủ chi tiêu lặt vặt. Vậy vận khí của tôi có điều gì không ổn chăng? Theo tôi nghĩ phong thủy nhà chị tôi không thể xấu được, vì vợ chồng chị ấy luôn thuận lợi, may mắn trong mọi việc.

tam duong khai thai 021 Hỏi đáp phong thủy: Vận khí của tôi xấu chăng?

T

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>