Thiềm thừ ngọc Hoàng Long,giữ của cải,thu tài lộc,tăng bình an TT-HL-S4-4132

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng

Thiềm thừ ngọc Hoàng Long,giữ của cải,thu tài lộc,tăng bình an TT-HL-S4-2591

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng

Tỳ hưu Thanh ngọc,trấn trạch hưng gia,thu tài lộc M011

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Thanh Ngọc tự nhiên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 8.5cm x

Tỳ hưu đá Hoàng long,trấn trạch hưng gia,thu tài lộc M131

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Hoàng Long nhỏ (Tân Cương, Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 9,5cm x 4cm

Tỳ hưu Thanh Ngọc,trấn trạch hưng gia,thu tài lộc M012

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Thanh Ngọc tự nhiên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 4.5cm x

Tỳ hưu Thanh ngọc,trấn trạch hưng gia,thu tài lộc M013

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Thanh Ngọc tự nhiên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 3.5cm x

Tỳ hưu bạch ngọc lớn,trấn trạch hưng gia,thu tài lộc M010

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Bạch Ngọc -Hồng Kông(có giấy kiểm định) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20.5cm x 6cm x

Tỳ hưu hoàng long vẩy rồng,trấn trạch hưng gia,thu tài lộc M015

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Hoàng Long vẩy rồng (Tân Cương, Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x

Tỳ hưu hoàng long cõng con,trấn trạch hưng gia,thu tài lộc M016

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Hoàng Long cõng con có vẩy rồng (Tân Cương, Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x

Tỳ hưu Bạch ngọc,trấn trạch hưng gia,thu tài lộc R011

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Bạch Ngọc -Hồng Kông + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 5.5cm x 11cm + Khối

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy,trấn trạch hưng gia,thu tài lộc TH13-15 (384)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy – Myanmar + Kích thước (dài x rộng x cao): 20 x 8.5 x 15 cm

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy,trấn trạch hưng gia,thu tài lộc TH13-15 (385)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy – Myanmar + Kích thước (dài x rộng x cao): 21 x 9 x 15.5 cm


Giải Đáp Phong Thủy – Tư Vấn Phong Thủy – Chuyên Gia Phong Thủy